Něco o nás:

Klub dvojčat a vícerčat Karlovarského kraje

Snad každá budoucí maminka se chce dozvědět co nejvíce informací o těhotenství, porodu, kojení a vývoji a výchově svého budoucího dítěte. V současné době má možnost vybrat si ze spousty knížek s těmito tématy.

V jiné situaci je ale maminka, která očekává více potomků najednou. Nedostatek informací o problematice vícečetných těhotenství a porodů vedl v roce 1995 Mgr. Kláru Rulíkovou (která se nebála a začala za nás za všechny – za což jí patří velký DÍK) k založení prvního Klubu dvojčat a vícečat v České republice.

Tento Klub byl založen v Praze, což je skvělé a velmi obdivuji maminky, které se toho ujaly, a poboček neustále přibývalo a přibývá, ale my bydlíme v Karlovarském kraji, kde opravdu nic takového není a do Prahy dojíždět – nelze. Rozhodli jsme se pro to něco udělat. V roce 2006 se maminky dvojčátek i s dvojčátky začaly scházet díky paní Janě Karáskové v MC Baby clubu Robinson v Sokolově, kde zjistily, že nejsou sami s podobnými starostmi i radostmi.

Jedna aktivní maminka neváhala a jela si pro inspiraci na celorepublikový sraz dvojčat a vícerčat až do Boskovic na Moravu. Tam se seznámila s vedením prvního Klubu dvojčat a vícečat u nás, slovo dalo slovo a v srpnu 2007 jsme se stali pobočkou Klubu dvojčat a vícečat s vlastní právní subjektivitou.

Náš oficiální název je Klub dvojčat a vícerčat Karlovarského kraje.

Další aktivní maminka a tatínek obstarávají tyto webové stránky, za což jim velmi děkujeme.

Zatím se i nadále scházíme v Baby clubu Robinson, ale díky Karlovarskému kraji (RNDr. Petru Horkému) a městu Sokolov (Ing. Zdeňku Berkovi) se nám podařilo najít bezbariérové prostory v DDM Sokolov. Sice jsou menší, ale máme možnost se zde scházet častěji a tudíž absolvovat více akcí. Paní ředitelka DDM Iva Ondrejková nám vychází vstříc, i ona shání finance na zařízení naší místnosti.

Plánujeme pro dvojčátka např.: cvičení, vyrábění, hravou angličtinu i němčinu. Ale nejdřív musíme naši místnost zařídit tak, aby našim drobečkům vyhovovala. Podali jsme žádost o grant na město Sokolov, Karlovarský kraj, MPSV a MŠMT.

Musíme čekat a doufat, že nám nějaký grant vyjde.

Ale i tak budeme pokračovat a rozšiřovat naše služby, neboť maminky s dvojčátky hledají ve společných setkáních útočiště před okolím, které jejich specifickým problémům, které jsou zcela odlišné od problémů spojených s narozením jednoho dítěte (nebo dvou dětí narozených v krátkém časovém intervalu za sebou – dvojčata se zpravidla rodí předčasně a dvojče B má největší riziko zdravotního postižení ze souboru všech živě narozených dětí) nerozumí a nechápe je, hledají hlavně podporu podobně obdařených maminek. Většinou jde o maminky, které jsou vystaveny výrazně vyššímu fyzickému, psychickému i finančnímu tlaku a stěží se jim dostává sil na to, aby zvládly své běžné rodinné problémy a péči o dvojčata.

Rádi bychom také pořádali výlety, víkendové akce a dovolenou s dvojčaty. Věříme, že to vše vztahy mezi všemi upevní, dojde ke sbližování a navazování dobrých sousedských vztahů a kontaktů a k odbourání izolace matek s dvojčaty na mateřské dovolené. Zvýší se jejich sebevědomí a pocit potřebnosti, který se často pod tíhou péče o dvojčata vytrácí.